Гол контент руу алгасах

ЭЕШ-ын Зөвлөмж - Физик


NUMx
Элсэлт Хаагдсан

Хичээлийн тухай

МУИС нь 80 жилийн ойгоо тохиолдуулан нийгмийн хариуцлагын хүрээнд ЭЕШ өгөх сурагчдад зориулан ЭЕШ-ын 10 хичээл тус бүр 5, нийт 50 видео контентыг Боловсролын үнэлгээний төвтэй хамтран бэлтгэлээ. Уг хичээл нь ЭЕШ-ын Физик агуулгаар сурагчдын хамгийн их алддаг сэдвүүдийн хүрээнд зөвлөмж өгөх агуулга юм.