Гол контент руу алгасах

Мэргэжлээ сонгох нь


NUMx

Хичээлийн тухай

МУИС нь 80 жилийн ойгоо тохиолдуулан нийгмийн хариуцлагын хүрээнд ЕБС-ийн сурагчид, багш сурган хүмүүжүүлэгч, эцэг эхчүүдэд Мэргэжлээ сонгох нь зөвлөмж хичээлийг бэлтгэн хүргэж байна. Уг хичээл нь ЕБС-ийн 8,9-р ангийн сурагчид, 10,11-р ангийн сурагчид, 12-р ангийн сурагчид, ЕБС-ийн багш нарт, эцэг эхчүүдэд зориулсан 5 цахим агуулгаас тогтоно.

Элсэх