Гол контент руу алгасах

Ажил мэргэжлийн нийгмийн сүлжээ, маркетинг


NUM
Элсэлт Хаагдсан

Хичээлийн товч танилцуулга

Энэхүү хичээлээр нийгмийн сүлжээний мөн чанар, онцлог, үүрэг, онол арга зүй, нийгмийн сүлжээний үндсэн хэлбэрүүдтэй танилцаж, сүлжээ байгуулах үе шатууд, ажил мэргэжлийн сүлжээнд оролцогч талуудад дүн шинжилгээ хийх, мөн сүлжээний менежмент, менежерийн ур чадварууд болон нийгмийн маркетингийн шинжилгээ ба үнэлгээ, зөвлөх үйлчилгээний маркетингийн багцад дүн шинжилгээ хийх зэрэг мэдлэг, ур чадварт суралцах болно.

Requirements

Add information about the skills and knowledge students need to take this course.

Хичээл заах багш

Course Staff Image #1

М.Батбаатар

Дэд профессор

Монгол Улсын Их сургууль

Түгээмэл асуултууд

Ямар интернэт хөтөч хэрэглэх вэ?

Тус сургалтын(The Open edX) платформыг ашиглахдаа Chrome, Edge, Firefox, Internet Explorer, Safari зэргийг хэрэглэх боломжтой.