Гол контент руу алгасах

Хөдөлмөр эрхлэлтэд чиглэсэн кейс менежмент


NUM
Элсэлт Хаагдсан

Хичээлийн товч танилцуулга

Энэхүү хичээлийн хүрээнд хөдөлмөр эрхлэлтэд чиглэсэн кейс менежментийн ойлголт, онцлог, үйлчилгээний үндсэн үе шатуудын талаар суралцагчдад суурь ойлголт, мэдлэгийг эзэмшүүлэх болно. Хөдөлмөр эрхлэлтэд чиглэсэн кейс менежментийн үйлчилгээний үед үйлчлүүлэгчтэй холбоо тогтоохоос эхлээд нөхцөл байдлын үнэлгээ хийх, үйлчилгээг төлөвлөх, үйлчилгээг хүргэх, үйлчилгээг үнэлэх, кейсийг хаах буюу үйлчилгээг дуусгавар болгох гэсэн бүхий л үе шатуудад кейс менежерийн үүрэг гүйцэтгэж буй ажил мэргэжлийн зөвлөхүүд хэрхэн ямар чиг үүрэг, ролиудыг хэрэгжүүлэх талаар авч үзэж холбогдох дадал, чадваруудыг олгоход чиглэнэ.

Хичээл заах багш

Course Staff Image #1

Г.Түмэннаст

Доктор

Монгол Улсын Их Сургууль

Түгээмэл асуултууд

Ямар интернэт хөтөч хэрэглэх вэ?

Тус сургалтын (The Open edX) платформыг ашиглахдаа Chrome, Edge, Firefox, Internet Explorer, or Safari зэргийг ашиглах боломжтой.